Kalite

Kalite, Özeren Alüminyum için çok önemli bir kriterdir. Tüketicisine her zaman en kaliteli ve en teknolojik şartlarda üretilmiş ürünleri sunmayı kendine vazife edinmiştir.

Günümüzde hızla gelişen ve globalleşen dünyada firmaların yaşayabilmeleri rasyonel ve sistematik çalışma ile mümkün olacaktır.

Özeren Alüminyum’da, ISO 9001:2000 Kalite Sistemi kurulmuş olup, aşağıda belirtilen benimsenen ilkeleri etkin bir şekilde uygulanmaktadır.
” Süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
” Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirmek,
” Firma ve ülke kaynaklarını verimli kullanmak,
” Karşılıklı sevgi-saygı prensipleri içinde, çalışanların mutluluğunu ve gelişimini sağlamak,
” Takım çalışmalarını yaygınlaştırmak ve çalışanların katılımını sağlamak
” İstatistiksel değerlendirmeleri yaygınlaştırmak,
” Toplam kalite anlayışını bir yaşam tarzı olarak yerleştirmek,

şeklinde olacaktır.

Unutulmaması gereken nokta şudur:kalite saygıdır ve saygı kazandırır.