Aldoks

047793

Yaprak Lambri Profili

0,357 kg/m

59407

Dış Tij Profili

0,127 kg/m

041250

Baza Kasa Profili

1,066.6 kg/m

041735

Oval Köşe Profili

703,2 kg/m

042322

Geniş Yaprak Lambri Profili

832 kg/m

047788

Cam Sürme B Profili

341,4 kg/m

040616

Çift Cam Çıta Profili

231,7 kg/m

047792

Çarpma Kapı Dış Kasa Profili

295,9 kg/m

040501

Etek Profili

1,336,8 kg/m

59397

Yarım Seri Kasa Profili

0,930 kg/m

59398

Yarım Seri Orta Kayıt Profili

1,022 kg/m

59399

Yarım Seri Kanat Profili

1,022 kg/m

59404

Damlalık Profili

0,177 kg/m

59406

İç Tij Profili

0,131 kg/m

047790

Cam Sürme H Profili

398,3 kg/m

036644

Yarım Seri Kasa Profili

601 kg/m

040500

Baza Kanat Profili

1,170,7 kg/m

040499

Baza Orta Kayıt Profili

1,398,4 kg/m

036952

"U" Bağlantı Profili

622,4 kg/m

036951

"U" Bağlantı Profili

539 kg/m

036950

863,9 kg/m

036949

Geniş Çavuş Bağlantı Profili

1,160.1 kg/m

036706

Tahta Lambri Profili

508,9 kg/m

036650

Tek Cam Çıta Profili

228 kg/m

036649

Çeyrek Seri Orta Kayıt Profili

595,3 kg/m

036648

Çeyrek Seri Kasa Profili

499,1 kg/m

036647

Çeyrek Seri Kanat Profili

595,3 kg/m

036646

Yarım Seri Orta Kayıt Profili

703,7 kg/m

036645

Yarım Seri Kanat Profili

705 kg/m

041249

Baza Orta Kayıt Profili

1,170,7 kg/m

041249

Baza Orta Kayıt Profili

1,170,7 kg/m